Arkade-logo01

 

Arkade schept ruimte voor zingeving en levensbeschouwing in het onderwijs. In de klas komen leerlingen uit verschillende leefwerelden samen. Daar stellen kinderen hun levensvragen. Bij levensbeschouwing en door te filosoferen leren zij zich in te leven in een ander, kritisch na te denken en eigen gedachten te verwoorden. Onmisbare vaardigheden, zowel in het openbaar als het bijzonder onderwijs. Zo helpen we leerlingen om uit te groeien tot wereldburgers.

lees meer... 

 

Nieuws

Lente: op bezoek bij de boer in de buurt

De bloemen bloeien, de vogels fluiten. Wat is er mooier dan met de kinderen naar buiten? Een educatief bezoek aan de boerderij kan een waardevolle toevoeging zijn aan het lesprogramma.

Identiteit ook voor ondersteunend personeel

Het is gebruikelijk om bij identiteitsontwikkeling te denken aan studiedagen met uw bestuur of team. Dat kunnen hele inspirerende werksessies zijn. Het is ook mogelijk om zo´n gesprek met staf- en servicemedewerkers van de school of de stichting te doen. Zij zijn evengoed dragers zijn van de identiteit, van de cultuur en van de gezamenlijke waarden.

BINNENKORT...

Een nieuwe leskist!

Leskisten

LeskistenSter01

Arkade verhuurt leskisten levensbeschouwing (hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam). Daarnaast is er een leskist religieuze dialoog waarin alle vijf religies aan bod komen.
Reserveren...

 

Religie Doet ertoe
maart 2016

Religie Doet Er Toe