twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

KK01

Arkade midden in uitdagingen in het onderwijs!
De ontwikkelingen in het onderwijs stellen ons voor andere uitdagingen. Hoe om te gaan met diversiteit en polarisatie? Hoe rust te bewaren of te vinden als de dagelijkse werkdruk hoog is en het lerarentekort oploopt?  Het vraagt van onderwijsbegeleiders om –dwars tegen de tijdgeest in – trajecten zo te ontwerpen dat ze verdiepend werken voor álle onderwijsprofessionals: van leerling tot Raad van Toezicht. Echt tijd maken om na te denken en te werken aan de zingevende kant van de eigen onderwijsorganisatie vraagt om moed en overtuigingskracht, en die is er! Kees Kat, oud-directeur en scheidend onderwijsbegeleider van Arkade, schetst de ontwikkelingen.

Kees: ‘Om in te kunnen spelen op deze dynamische onderwijsmarkt – het eigentijds begeleiden van identiteitsontwikkeling en levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs – hebben we een aantal jaren geleden het Katechetisch Centrum Amsterdam, het Provinciaal Identiteitscentrum en Alkmaarse Arkade samengebracht tot Arkade-Cilon, tegenwoordig bekend als Arkade.

Ook veranderingen in het werkveld speelden bij dit samengaan een rol. De catechetische benadering werd verbreed en verbonden met sociaal emotionele vorming. Arkade heeft dat als kans benut en voorop gelopen om samen met het werkveld een visie te ontwikkelen en daar uitwerking aan te geven.

Daarmee heeft Arkade laten zien zich aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden om zo haar visie en missie uit te blijven dragen. In 2019 heb ik als directeur het roer overgedragen aan Kaja Sariwating en in 2020 ga ik ook mijn activiteiten als onderwijsbegeleider bij Arkade beëindigen. Ik heb met veel plezier bijgedragen aan het op de kaart zetten van Arkade. Als opleider bij Hogeschool iPabo blijf ik mijn collega’s van Arkade in het gebouw zeker nog ontmoeten!’

Kees Kat