twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Hoewel er van een echte winter geen sprake was, staat de lente ook nog niet zichtbaar voor de deur. Toch is het zo. Astronomisch begint de lente op 20 maart en eindigt op 21 juni. In de lente wordt het geleidelijk warmer en de kans op vorst wordt kleiner. De bomen worden groener en veel planten zullen bloeien, terwijl de vogels eitjes leggen.

Afbeeldingsresultaat voor pasen

Het woord "lente" is een oude afleiding van lang en heeft betrekking op het lengen van de dagen ("lengte"). Het is ook verwant aan het Duitse Lenz en het Engelse lent, de veertig dagen durende vastentijd voor Pasen. Dit is een leuk bruggetje naar de lentefeesten.

Een directeur van een school vroeg me onlangs hoe Pasen te vieren met een leerlingen populatie die heel divers is en een lerarenteam dat weinig heeft met het traditionele christelijke Paasverhaal, het opstandingsverhaal van Jezus. Veel scholen die in dezelfde situatie zitten kiezen ervoor om Pasen niet te vieren en als het wel gevierd wordt, Pasen te beperken tot een gezelligheidsfeest met paashazen en paaseieren zonder aandacht te besteden aan de achtergrond van het feest. “Kunnen we van Pasen meer maken dan een bijeenkomst met chocolade-eieren en de paashaas?” was haar vraag.

Ik vertelde haar dat we bij Arkade een lentekist hebben waarmee je aan de ene kant verdieping kunt brengen rond Pasen. Aan de andere kant kan je het breder trekken door ook aandacht te besteden aan andere lentefeesten. In de lentefeestenkist komen naast Pasen, ook het Joodse Pesach en Poerim, het hindoeïstische Holi en Boeddhistische Wesak aan bod.

Het mooie van een leskist is dat hierin de feesten gelinkt worden aan het seizoen. De lente is het seizoen van nieuw leven, hoop, liefde en vreugde en in de verschillende levensbeschouwelijke feesten staan deze waarden ook centraal. Ook maakt de leskist de verschillende levensbeschouwingen tastbaar. De verschillende zintuigen van de leerlingen worden daarbij geprikkeld. Leerlingen worden ook gestimuleerd om zelf te vertellen wat ze al weten van de verschillende feesten, wat de achterliggende gedachten zijn en ook welke overeenkomsten en verschillen ze opmerken. Ook gaan de leerlingen met elkaar in dialoog over de verschillende levensbeschouwingen en de waarde van lentefeesten.

“Leuk dat jullie dit aanbieden, we zijn benieuwd…” zei de directeur. ”We gaan het ervaren!”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kamel Essabane of Rosa van Bottenburg, onderwijsbegeleiders bij Arkade