twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Gratis lesmateriaal over 75 jaar vrijheid op 5 mei.

logo75jaarvrijheid

Arkade maakte speciaal voor deze bijzondere editie van Bevrijdingsdag lesmateriaal voor alle basisschoolgroepen, bestaande uit twee filosofielessen over vrijheid en mensenrechten. Het lesmateriaal is bedoeld voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.

Filosoferen is voor kinderen een heel mooi middel om een eigen mening te leren formuleren, in gesprek te gaan met een ander en ideeën bij te stellen. Daarnaast draagt het bij aan zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een eigen visie. Deze lessen zijn een mooi opstapje naar leren filosoferen en leggen tevens de link met deze huidige coronatijd. Parallellen zijn o.a. te vinden in het thuis moetenzitten en je aan meer regels moeten houden dan voorheen. Wat doet dat met je gevoel van vrijheid? Ook afscheid nemen en moeten missen, spelen in deze tijd opnieuw een rol.

Je kunt de lessen aanvragen door een eenvoudig een mail te sturen naar info@arkade.nl. Je ontvangt dan van ons het kostenloze lespakket per mail terug.

#stayhome #corona #75jaarvrijheid

ARKADE WENST JE EEN FIJNE BEVRIJDINGSDAG!