twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Door Kees Kat,  directeur Arkade

Mijn nieuwjaarsduik

mensen-KeesKat2018-b

Ook dit nieuwjaar werd er druk op mij uit geoefend om me aan te sluiten bij de plaatselijke nieuwjaarsduik (in dit geval in de Amsterdamse Sloterplas). Maar ik heb me niet laten vermurwen om met een Unoxmuts op, mee te duiken. Een paar dagen later schreef het Theologisch Elftal in Trouw een mooie analyse van het redelijk recente fenomeen: de nieuwjaarsduik als moderne dooprite. Het vormgeven van  een grenservaring zoals een nieuw jaar door middel van een symbolische handeling als een duik. ‘Ha! dacht ik, ‘nu heb ik voortaan een nieuw argument om niet mee te doen. ‘Nee buren ik duik niet mee ik ben al gedoopt!’

Ik moest denken aan de discussie over religie in het publieke domein die in steeds wisselende gedaanten naar voren komt. Die vragen houden me persoonlijk en ook professioneel  bezig. Zo las ik met instemming een bijdrage van Jaime de Bourbon de Parme, de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel (Vaticaanstad), die religie omschrijft als bluswater bij conflicten in de wereld. Wat mij betreft is dat een mooie inbreng van hoe religie in het publieke domein positief wordt ingezet. Heel anders dan het verbod op religieuze bijeenkomsten in buurthuizen in Rotterdam. Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie laat niet veel heel van dit besluit en vindt het hoog tijd om opnieuw te strijden voor de vrijheid van godsdienst. ‘Wordt het seculiere denken de nieuwe godsdienst?’ zo vraagt hij zich in dagblad Trouw af. 

Het zijn voorbeelden die laten zien dat er in de samenleving veel onzekerheid en verwarring heerst over de rol die religie speelt en kan spelen.  Dat zien we ook terug in ons werk bij besturen en binnen scholen. Religie heeft in toenemende mate paradoxale kanten en dat maakt het voor bestuurders in het bijzonder onderwijs lastiger om hun visie en missie ook vanuit religieuze wortels te voeden. En binnen de scholen, ook binnen het openbaar onderwijs, signaleren we veel handelingsverlegenheid. Leerkrachten die onzeker blijken in het omgaan met levensvragen van leerlingen en het vertellen van  verhalen uit Koran en Bijbel. Of die vanwege de diversiteit in hun klas, moeite hebben met het (verplichte) onderwijs in geestelijke stromingen en seksuele diversiteit. Maar ook een school die haar identiteit onder de korenmaat zet en onder druk van de buitenwacht haar kerst- en/of paasviering aanpast. 

Maar volgens mij blijft het belangrijk om binnen het onderwijs ruimte te houden voor levensbeschouwing en filosofie en te beseffen dat dit nooit waardenvrij kan gebeuren.  Op die manier dragen we bij aan de vorming van leerlingen, zodat zij leren om te gaan met grote en kleine levensvragen. Dat worden mooie en kritische burgers in de toekomst! 

Kees Kat