twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Een interreligieuze viering

Door Melissa Bakker, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwingmensen-MelissaBakker2018-b

Terwijl buiten de natte sneeuw neerdwarrelt en binnen de verwarming hoog staat, plingplongt mijn computer een nieuw bericht. Een leerkracht van een katholieke buurtschool in Amsterdam vraagt of ik met haar en enkele andere teamleden wil meedenken over de naderende schoolbrede Paasviering dit jaar. ‘Heb je een leuk idee voor een thema en voor de inhoud van de viering dit jaar?’ vraagt ze.

Ik moet even schakelen. Kerst is nog maar net voorbij en voor mijn gevoel is Jezus pas geboren. Nu moet ik al nadenken over zijn naderende dood. En zijn opstanding. Het is wel een prachtig en tegelijkertijd zeer verdrietig verhaal. Ik moet denken aan het laatste avondmaal, Jezus biddend in de tuin van Getsemane, Judas die hem verraadt. En ik zie beelden voor me van The Passion op tv. Het grote witte kruis dat gedragen wordt, de sfeer die elk jaar weer treffend opgeroepen wordt. Ja, het lukt me, ik raak in de Paassferen.

Ik scroll verder in het bericht en lees: ‘We willen de viering niet religieus maken. We willen graag een nieuw begin uitdragen.’

Hmm. Wat zouden ze daarmee bedoelen? Een Paasviering zonder Jezus’ kruisiging maar wel met zijn opstanding? Of willen ze wel het Paasverhaal vertellen, maar geen al te religieus karakter? Of zouden ze doelen op een seculier Pasen zonder Jezus, maar met eieren, de paashaas en een paasontbijt?

loesje

Alle mogelijkheden zijn voor een basisschool in een diverse stad als Amsterdam niet ongewoon. Ik vind dat een viering in ieder geval een bezinnend karakter moet hebben. Een verhaal, een lied of een gedicht en een moment waarop we met elkaar stilstaan bij het terugkerende voorjaar, bij het verhaal over Jezus’ opstanding en bij het feit dat het licht weer terugkeert. Dát wil je de kinderen toch meegeven?

Ik besluit ze terug te mailen dat ik graag meedenk en ik vraag wanneer ik kan langskomen. Als ik er een week later zit, zie ik een enthousiaste Paascommissie. Ze blijken een leuke viering te willen voor de kinderen, waarmee ze bedoelen dat het de kinderen moet aanspreken. Ja natuurlijk! En er moet een bezinnend moment in zitten. Opgelucht haal ik adem.

Ze denken snel, deze leerkrachten, en zijn overal voor in. We bespreken dat het vieren van voorjaar in veel religies een belangrijk thema is. En voor ik het weet zijn ze enthousiast om aandacht te besteden aan meerdere voorjaarsfeesten in de klassen en in de viering. Voor Pesach uit het jodendom, voor Holi uit het hindoeïsme, voor Wesak uit het boeddhisme en voor Pasen uit het christendom. Wow. Een interreligieuze viering met Jezus, Mozes, de Boeddha en Pralahaad! Dat wordt pas een beleving voor de leerlingen.