twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Melissa Bakkernaam: Melissa Bakker

functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

expertise: verlies en rouw, stilte-educatie, wereldreligies

e-mail: m.bakker@arkade.nl

Als onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing werk ik voor ASKO, Amsterdamse Stichtingen Katholiek Onderwijs. Op meerdere scholen van deze stichting help ik met de concrete invulling van het levensbeschouwelijk onderwijs. Dit doe ik met onze leskisten wereldreligies en met projecten die ik samen met collega’s ontwikkel. Het lespakket rondom muziektheatervoorstelling Mama Moesa en ‘Stilte en Aandacht in het basisonderwijs’ zijn daar voorbeelden van.

Ik werk soms direct met leerlingen, maar vaak ook met leerkrachten. Daarbij reik ik handvatten aan om het gesprek over levensvragen tussen leerlingen mogelijk te maken. Ik geloof dat kinderen hierdoor in hun kracht komen als mens. Kracht zorgt ervoor dat belangrijke eigenschappen, zoals zelfstandigheid en vertrouwen in zichzelf en de ander, vol tot ontwikkeling kunnen komen.

Soms gebeurt er in het leven van een kind iets ingrijpends: ouders die scheiden of zelfs de dood van een geliefd persoon. De wereld van een kind staat op z’n kop, ook op school. Ik bied leerlingen dan ondersteuning, zodat een kind er niet alleen voor staat. Hierdoor help ik een leerling om - in zijn eigen tempo - weer in zijn kracht te komen.

 

Het is inspirerend om leerlingen echt contact te laten maken, met zowel zichzelf, als met een andere leerling.’

 

 < TERUG