twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

   

 

mensen RosaVanBottenburgnaam: Rosa van Bottenburg

functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

expertise: n.n.b.

e-mail: r.van.bottenburg@arkade.nl 

Als onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing kom ik op veel verschillende scholen. Ik geniet in de lessen die ik geef van de wijze en originele opmerkingen die kinderen maken. Hun verwondering en gedachtenkronkels inspireren mij. Het overbrengen van levensbeschouwelijke verhalen en gebruiken waarmee mensen over de hele wereld betekenis geven aan hun leven vind ik niet alleen leuk, maar ook erg belangrijk. Verhalen kunnen namelijk een brug slaan tussen jou en dat wat ‘anders’ is, het onbekende. Maar ze kunnen ook een gevoel van thuis en herkenning bieden. Onze super diverse samenleving van vandaag de dag vraagt van kinderen dat zij leren nadenken over wie zij zijn, wat zij belangrijk vinden, welke keuzes zij maken en waarom zij deze keuzes maken. Vragen waar ik kinderen graag over laat nadenken zijn: “Wat vind ik belangrijk? Denkt mijn klasgenoot, vriend of buurvrouw daar ook zo over? Zijn er grote verschillen te zien? Hoe komt dit? Is dit erg?” Het bevragen van jezelf en de ander vind ik van groot belang om je plaats te bepalen in de maatschappij. Op school ontwikkelen leerlingen zich tot de burgers van morgen. Met onderwijsteams denk ik daarom graag na over hoe zij kinderen kunnen begeleiden in het proces van samen leren leven en interesse tonen in elkaar. Hierbij bied ik hen creatieve handvatten en werkvormen om dit op school concreet te kunnen maken.

 

‘Oprecht contact maken met iemand die anders lijkt te zijn dan jij kan spannend aanvoelen, maar is vooral verrijkend. Kinderen zich hiervan bewust laten worden is voor mij een uitdaging.’

< TERUG