twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

Bij Arkade geloven we in het belang van persoonsvorming, burgerschap en levensbeschouwelijk leren binnen het onderwijs. Want in de school komen mensen uit verschillende leefwerelden samen. Daar stellen leerlingen hun levensvragen en ervaren onderlinge verscheidenheid. Dat biedt hen de kans zowel hun eigenheid als de diversiteit te onderzoeken. Vragen stellen, luisteren naar elkaar en samen filosoferen of onderzoeken: onmisbare vaardigheden voor alle leerlingen, zowel in het openbaar als het bijzonder onderwijs. 

lees meer... 

 

Op afstand, maar dichterbij dan ooit 

Als je door de straten loopt of fietst zou je het soms bijna even vergeten. Toch beheerst corona nu al een half jaar onze omgeving en onszelf. We krijgen weliswaar langzaamaan weer meer bewegingsruimte – we kunnen weer op bezoek bij familie, met vrienden afspreken en ons leven herpakken, maar alles doen we nog met mate, voorzichtigheid en vooral op gepaste afstand.

De scholen zijn sinds 17 augustus weer open. Iets waarop we allemaal al gehoopt hadden. Bovendien hebben de scholen ook voor Arkade de deuren weer geopend. Dit biedt ons de mogelijkheid om ons werk weer te doen en van betekenis te zijn voor leerlingen, leerkrachten en schoolleiders.

Niettemin moeten we blijven oppassen. Afgebakende looproutes, lege kantines, geen handden geven aan elkaar zijn inmiddels dagelijkse kost.  Alle maatregelen in acht nemend, proberen wij bij Arkade zo goed mogelijk ons werk te doen in de scholen. Toch heeft de huidige maatschappelijke situatie zijn weerslag op ons werk en onze onderwijsbegeleiders: bij klachten blijven we thuis. Dit betekent dat we ons wellicht vaker dan gewend moeten laten vervangen door een collega, afmelden of digitaal met onze klanten afspreken.

Het onderwijs op afstand van de afgelopen maanden heeft ons als onderwijs professional en ook ouders laten invoelen hoe betekenisvol “echt onderwijs” is. We zijn dan ook blij dat we allemaal weer naar school kunnen.  In een groep, met sociale interactie tussen de leerlingen onder leiding van de leerkracht als getrainde en deskundige professional. Met de nabijheid van klasgenootjes en de veiligheid van de leerkracht. Dat is wat de leerlingen nodig hebben en dat zo wezenlijk is in hun vorming. Dat mag vaker gezegd worden. Tegen elkaar en in de klas. We staan op afstand, maar we zijn dichterbij elkaar dan ooit.

En dan tot slot de vraag: wat brengt de toekomst ons? De toekomst is onzeker en onvoorspelbaar, zo hebben de afgelopen maanden kunnen ervaren. Maar als Arkade nemen we onze verantwoordelijkheid, houden de leiding over onszelf en kiezen we richting. Dit schooljaar komen we met een nieuw strategisch beleidsplan. Dit is spannend, maar noodzakelijk om de komende jaren mee te kunnen bewegen met het onderwijs dat continu in beweging is.

Dank voor je inspanningen om het onderwijs in deze omstandigheden toch waardevol te maken. Arkade draagt ook dit schooljaar weer een steentje bij.

Kaja Sariwating, directeur Arkade