twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP9961jpg kleinst

Ons werk
Wij adviseren en begeleiden op alle niveaus in het primair onderwijs en de integrale kind centra: de klas, het team, de directie, het bovenschools directieberaad, het college van bestuur en de raad van toezicht. Met onze ruime ervaring kunnen we ons werk zo vorm geven dat er merkbare veranderingen ontstaan.

We ontwerpen leeromgevingen en materialen voor burgerschapsvorming en levensbeschouwing, waar leerkrachten zo mee aan de slag kunnen. Omdat we dichtbij de onderwijspraktijk staan weten we goed wat er nodig is. Onze leskisten levensbeschouwing zijn een beproefd voorbeeld.