twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Over Arkade

 FRP3683-kleinst

Mensen binnen het onderwijs laten floreren 

Bij Arkade geloven we in het belang van persoonsvorming, burgerschap en levensbeschouwelijk leren binnen het onderwijs. Want in de school komen mensen uit verschillende leefwerelden samen. Daar stellen leerlingen hun levensvragen en ervaren onderlinge verscheidenheid. Dat biedt hen de kans zowel hun eigenheid als de diversiteit te onderzoeken. Vragen stellen, luisteren naar elkaar en samen filosoferen of onderzoeken: onmisbare vaardigheden voor alle leerlingen, zowel in het openbaar als het bijzonder onderwijs. Het stimuleren van de levensbeschouwelijke ontwikkeling is een belangrijke opgave waardoor leerlingen uitgedaagd worden om uit te groeien tot kritische wereldburgers. Ga daar maar aan staan als leerkracht of directeur. Advisering, training of begeleiding kan op zijn tijd heel welkom zijn.

Een open blik
Arkade adviseert en begeleidt besturen, directies en schoolteams, ouders en leerlingen bij vraagstukken rond identiteit, diversiteit, levensbeschouwelijke vorming en burgerschap. We onderzoeken samen hoe scholen invulling kunnen geven aan beleid en praktijk.. Onze onderwijsbegeleiders verbinden theorie, levensbeschouwingen en hedendaagse samenlevingsvraagstukken met de ervaringen van de betrokkenen binnen het onderwijs. Belangrijke waarden voor ons zijn: betrokkenheid, creativiteit, meerstemmigheid en inspiratie.

Voor elke klant
Het team van Arkade bestaat uit onderwijskundigen, religiewetenschappers, theologen en experts levensbeschouwelijke vorming. We hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Zo kunnen we goed inspelen op de wensen van onze klanten en is er voor elke klant een geschikte begeleider.

Onze partners

We werken samen met:

Centra voor identiteitsbegeleiding 
Organisaties van schoolbesturen: VOS/ABB en Verus

Hogescholen (iPabo, Marnixacademie, Hogeschool Utrecht) en universiteiten (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht)
Gespecialiseerde uitgeverijen als Kwintessens, Levendig Uitgever, Adveniat en Coutinho
Diverse musea: Joods Historisch Museum, Catharijne Convent en Bijbels Museum